Menu

La flexibilitat és la clau

La flexibilitat és la clau

El Nostre ADN

Optimitzem els costos de disseny mitjançant la implementació de sistemes flexibles, adaptant i aplicant l’ADN corporatiu als productes perquè tots siguin únics però semblants alhora.

La rendibilitat i escalabilitat són els punts forts a l’hora de tenir en compte els sistemes flexibles. D’una banda, reduïm el temps de disseny i el cost consegüent, a més de facilitar-ne la implementació ja que els canvis i noves versions són molt més fàcils de crear. D’altra banda, la infinitud de combinacions que es poden generar sempre depèn dels elements implicats. El nombre de possibilitats és exponencial, la qual cosa aporta més profunditat al disseny ia la marca.

Què són els sistemes flexibles?

Són aquells que ens permeten adaptar una part de l’ADN corporatiu a diferents suports i que comparteixin part de la seva essència.
Si s’estableixen correctament les bases de la identitat corporativa es pot jerarquitzar uns elements que seran comuns en tots els dissenys però alhora, la combinació de tots ells faran que siguin peces gràfiques independents.
Hi ha moltes maneres d’aconseguir aquest propòsit, una és l’estructura de contenidor, on la forma fixa conté els elements variables.
Una altra és la creació d’una regles de composició dels elements, pot ser mitjançant una retícula o unes directrius fixes que aporten una variabilitat exponencial al nombre d’elements usats.

On es poden aplicar els sistemes flexibles?

Dins del branding hi ha diverses branques on els sistemes hi tenen cabuda, com per exemple en la creació d’una marca dinàmica, una marca que muta o evoluciona depenent del seu ús o de les variables que el conformen. Com a punt fort hi ha l’adaptabilitat al suport on apareixerà i un altre és la versatilitat a l’aparença en què muta i canvia conservant el mateix ADN.
Un altre cas és el packaging, es pot aplicar als diferents productes o subproductes d’una mateixa gamma, a la creació i diferenciació de gammes de producte, categories etc.
També es pot programar a la part web, més flexibilitat a la part digital que tan ràpid canvia i fa que l’adaptació als mitjans sigui primordial.

T'interessa que ho provem amb el teu projecte?
Si tens un projecte i no saps per on començar, posa’t en contacte directament amb nosaltres o envia’ns un correu electrònic: [email protected]

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!